за Христос

Библейски атлас / Раама

„Милостив”, 1Летописи 2:44

Един от Хусовите синове и от Хамовите внуци; също една страна, населена от неговите потомци. Предполага се, че тази страна е граничела с Персийския залив, от към западното си крайморие на север - Езекил 27:12.

Езекил 27:22


« Назад