за Христос

Библейски атлас / Фут

„Поклонение или покланям се на Бога”, Битие 10:6

Хамов син - Битие 10:6, чиито потомци, се споменават заедно с Етиопците и Лидианите като Египетски войници, и съставляващи част от войнство на Гог - Еремия 46:9; Езекил 27:10 Езекил 30:5 Езекил 38:5; Н-м 3:9. Йосиф ги приема за същите Мавританци, в Северна Африка на запад. Виж Ливия.

Еремия 46:9, Езекил 27:10, Езекил 30:5, Езекил 38:5, Наум 3:9


« Назад