за Христос

Библейски атлас / Фул

„Силен или слон”, 4Царе 15719

I. Асирийски цар, (около 770г. преди Р.Х.), когато Асирия за пръв път се споменава в Библията. Той навлезе в Израилската земя през царуването на Манаим, но награден с хиляда таланта сребро той се оттегли - 4Царе 15:19,20; 1Летописи 5:26.

II. В Исая 66:19, страна далеч от Юдея, свързана с Луд, и за която се предполага от Буркхарт, че има следи на Нилския остров Филе, при пределите между Египет и Етиопия.

Исая 66:19« Назад