за Христос

Библейски атлас / Голгота

„Мястото на черепа; определено място за екзекутиране на престъпници”, Матей 27:33

Мястото, където нашия Спасител бил разпънат. Близо до Ерусалим - Йоан 19:20, но вън от стените му - Матей 27:33; Марк 15:22; Йоан 19:17; Евреи 13:12. На същото място е имало една частна градина и гроб, в който тялото на Христос е лежало до възкресението му - Йоан 19:41,42. Твърде съмнително е дали истинското място на Голгота и гроба на Христос е онова, на което се намира днес "Църквата на Святия гроб", (голямо здание на север от планината Сион и вътре в града), построен на мястото, което е определено от императрица Елена пр Езекил 335г. след Р.Х.

Матей 27:33, Марк 15:22


« Назад