за Христос

Библейски атлас / Писидия

„Влажната област”, Деяния 13:14

Мало-Азиатска област, която се простираше на север от Таврийските планини, между Фригия и Ликаония до Антиохия, и бе отделена от Средиземно море с Памфилия. Писидийците, като другите жители по Таврийските рътове, бяха непокорно и необуздано племе. Павел когато проповядваше Словото Божие в Антиохия, и другаде в Писидия - Деяния 13:14 Деяния 14:24, беше изложен на опасност от разбойници, както и от внезапни бури и виелици по планинските проходи.

Деяния 13:14


« Назад