за Христос

Библейски атлас / Фасга

„Връх”, Числа 21:20

Планински цеп, северната част на Аваримския цеп, на изток от Мъртво море; Нево бе един от върховете му - Второзаконие 32:49 Второзаконие 34:1. Фасга се намираше в южната част на Сионовото царство - Числа 21:20 Числа 23:24; а по-късно влезе в наследието на Рувимците - Исус Навиев 12:3 Исус Навиев 13:20.

Числа 21:20, Числа 23:14, Второзаконие 3:17, Второзаконие 3:27, Второзаконие 4:49, Второзаконие 34:1, Исус Навиев 12:3, Исус Навиев 13:20


« Назад