за Христос

Библейски атлас / Пиратон

„Справедливо отмъщение”, Съдии 12:15

Ефремски град, където съдията Авдон живееше и бе погребан - Съдии 12:15. Един от силните Давидови мъже бе пиратонец - 1Летописи 27:14 1Летописи 11:31; 2Царе 23:30. Робинсон и други вярват, че е днешното село Ферата, 6 мили на запад-юго-запад от Наблус (Сихем).

Съдии 12:15, 2Царе 23:30, 1Летописи 11:31, 1Летописи 27:14


« Назад