за Христос

Библейски атлас / Пиаирот

„Ливада”, Изход 14:2

Едно място, близо до северозападната част на Суезския Залив. То бе третия и последния стан на евреите, преди да преминат Червеното море - Изход 14:2,9; Числа 33:7. Местоположението му точно не се знае. Виж Изход.

Изход 14:2, Изход 14:9, Числа 33:7


« Назад