за Христос

Библейски атлас / Фригия

„Предаден”, Деяния 2:10

Мало-Азиатска област, която граничеше на север с Витиния и Галатия, на изток с Кападокия, на юг с Ликия, Писидия и Исаврия, и на запад с Мизия, Лидия и Кария. Тя се наричаше още Пакатианова Фригия, и Голяма Фригия, която бе едно окръжие от Мизия, при Мраморно море, населено от фригийци след Троянската война. Източната част на Голяма Фригия се наричаше и Ликаония. Тази страна бе издигнато поле, плодовито с жито и вино, и прочуто с хубавите си говеда и овци. От градовете й, само Лаодикия, Йерапол, Колос, и Антиохия Писидийска, се споменават в Новия Завет. Ап. Павел два пъти премина през Фригия, за да проповядва Словото Божие - Деяния 2:10 Деяния 16:6 Деяния 18:23.

Деяния 2:10, Деяния 16:6, Деяния 18:23


« Назад