за Христос

Библейски атлас / Финикия

„Страната на изобилващите палми”, Деяния 11:19

В обширен смисъл, означава тясната ивица земя, която се простираше почти по цялото източно приморие на Средиземно море (от Антиохия до пределите на Египет). Но собствена Финикия е лежала между градовете Лаодикия в Сирия и Тир, и обемала главно земите на Тир и Сидон. Преди завоюването й от Исус Навин, Палестина се владяла от Ханаанците (Хамовите синове), разделени на единадесет домородства, от които най-силното е било на Ханаан (основателя на Сидон), и главата на истинските Ханаанци, които гърците наричаха Финикийци. Само тези последните останаха самостоятелни под Исус Навин, Давид, Соломон, и следващите царе, но по-късно Асирийските и Халдейските царе ги покриха. След това, те попаднаха едно след друго под Персийците, Гърците, и Римляните.

Финикийците бяха богат, развит, и силен народ. Те съставляваха съюз от търговски градове, всеки от които с окръжието си се управлявал от свой цар. Прибрежието на земята им бе гъсто насадено с паланки; а корабите им първи преплуваха цялото Средиземно море, и основаха търговия и поселения дори до далечните примория на Европа и Африка. Произведенията на всичките тогава познати земи се разменяха на тържищата им - Езекил 27гл. Картаген, ранният съперник на Рим, бе Финикийско поселение, както бяха Кадис и Тарсис в Испания - Езекил 38:13. Езикът на финикийците бе почти еднакъв с еврейския, както се вижда от имената на няколко Испански градове. Соломон дължи на тях помощта, която поднесоха в издигането на храма, и в построяването и управлението на корабите му. Виж Тир. Финикия лежеше между източното Средиземно приморие и Ливанските планини; и като добре напоявана и плодовита земя, тя произвеждаше много и всякакви земеделски произведения. Жителите й бяха Ваалови и Астартини поклонници.

Днес Финикия е в ръцете на турците. За повече от двадесет столетия, тя не е имала свои царе и свое самоуправление. Името й не се среща в книгите на Еврейската Библия, но само в книгите на Макавеите и в Новия Завет. Евреите винаги я пишат Ханаан - Исая 23:11. Марко нарича една жена "Сирофиникиянка", т.е. "Финикианка от Сирия", понеже Финикия тогава е съставлявала част от Сирия - Марк 7:26, Матей я нарича Ханаанка - Матей 15:22.

Деяния 11:19, Деяния 15:3, Деяния 21:2« Назад