за Христос

Библейски атлас / Пергам

„Омраза или най-превъзвишеният”, Пергам е познат поради храма на Сатана ”Ескулап”, чиято емблема е била змията, Откровение 2:12

Един град в Мизия (Мала Азия), който беше седалище на Аталовските князе. В този град беше събрана от царете на това племе, една богата библиотека от двеста хиляди свитъци, които след като страната се предаде на римляните, бяха пренесени в Египет за Клеопатра, и се прибавиха към библиотеката на Александрия. От Пергам произлиза думата пергамент, по причина, че голямо количество кожи от животни, тук най-добре се обработваха, и се употребяваха вместо хартия за писане. В Пергам се роди отличният лекар Гален, и там имаше един прочут храм на Ескулап (богът на медицината), когото обожаваха под вид на жива змия. Една Християнска църква се основа тук в Апостолско време, на която Св. Йоан беше писал - Откровение 1:11 Откровение 2:12. Сегашният град, лежи на двадесет мили от морето, на северната страна от река Каикос, и има дванадесет хиляди жители. Една голяма развалена крепост, стои на най-високата от трите планини, които окръжават градеца, и много останки от стария град, още съществуват.

Откровение 1:11, Откровение 2:12


« Назад