за Христос

Библейски атлас / Перга

„Земен”, Деяния 13:13

Един град в Памфилия - Деяния 13:13 Деяния 14:25. Не е крайморски град, но лежи при реката Кестрос, не далеч от устието й, което по плиткостта си за дълго време препятствало корабите да влизат в реката. Беше един от най-значителните градове на Памфилия, и когато тази област се раздели на две части, този град стана столица на едната част, а Сиде на другата. В една близка планина, имаше един великолепен храм на Артемида, и това прославяше града.

Деяния 13:13, Деяния 13:14, Деяния 14:25


« Назад