за Христос

Библейски атлас / Фегор

„Отварящ име на идол”, Числа 23:28

Една планина на Моав, откъдето Валаам разгледа племената на Израил - Числа 23:28. Вероятно лежи няколко мили на североизток от Мъртво море, но сега не може да се отличи. Името на това място и на околността му има връзка с един идол на моавците - Второзаконие 4:8. Виж Ваал.

Числа 23:28, Числа 25:3, Числа 25:5, Числа 25:18, Числа 31:16, Второзаконие 4:3, Исус Навиев 22:17, Псалми 106:28


« Назад