за Христос

Библейски атлас / Патрос

„Южната област”, Исая 11:11

Едно от трите стари разделения на Египет, именно, Горен или Южен Египет, за който Езекил говори, като първото обиталище на египтяните; както и действително бяха Етиопия и Горен Египет. Старите му жители, наричани Патрусими, бяха потомци на Мицраим - Битие 10:14. Виж Египет.

Исая 11:11, Еремия 44:1, Еремия 44:15, Езекил 29:14, Езекил 30:14


« Назад