за Христос

Библейски атлас / Патара

„Тълкуване”, Деяния 21:1

Деяния 21:1


« Назад