за Христос

Библейски атлас / Фаран

„Пещерите”, Битие 21:21

Едно голямо пространство пуста земя на юг от Палестина, и на запад от долината Ел-Араба, която се простира от Мъртво море до залива Акаба. Вътре в, и близо до тази пуста страна, израилтяните се скитаха тридесет и осем години. Виж Изход. Към юг тя се простираше на три дни път разстояние от Синай - Второзаконие 33:2; Ав. 3:3. На север включваше пустинята Кадис и Цин - Числа 13:3,21,27. Тук живяха Агар и Исмаил - Битие 21:14,21, и тук Давид, а след него Адад, бяха се оттеглили за известно време - 1Царе 25:1; 3Царе 11:18. Буркхарт намерил едно пространство от варлива пръст, покрито с черни кремъци. В старо време, обаче, се намирали в тези страни някои градове и обработени земи, както и много пасбища. Североизточната част, се пресича от изток към запад с редове хълмове.

Битие 21:21, Числа 10:12, Числа 12:16, Числа 13:3, Числа 13:26, Второзаконие 1:1, 1Царе 25:1, 3Царе 11:18


« Назад