за Христос

Библейски атлас / Памфилия

„Земя на жителите от много народи”, Деяния 2:10

Една област в Мала Азия с Киликия на изток, Ликия на запад, Писидия на север и Средиземно море на юг. Тази област, се намирала приблизително срещу Кипър, и морето между брегът и този остров се нарича "Памфилийско море". Главният град на Памфилия беше Перга, където Павел и Варнава проповядваха - Деяния 13:13 Деяния 14:24.

Деяния 2:10, Деяния 13:13, Деяния 14:24, Деяния 15:38, Деяния 27:5


« Назад