за Христос

Библейски атлас / Офра

„Селище”, Исус Навиев 18:23

I. Един град на Вениаминовите синове, който Евсевий предполага, че е бил пет мили на изток от Ветил; близо до това място се намира сега селото Таибе, на един висок хълм - Исус Навиев 18:23; 1Царе 13:17.

II. Един град на Манасия, където живееше Гедеон, и където след смъртта му, неговия ефодът суеверно се обожаваше - Съдии 6:11-24 Съдии 8:27.

Съдии 6:11, Съдии 6:24, Съдии 8:27, Съдии 8:32, Съдии 9:5« Назад