за Христос

Библейски атлас / Офир

I. Един от синовете на Йоктан, който се засели в южна Арабия - Битие 10:26-29.

II. Една страна, в която Соломоновите кораби търгуваха, и която дълго време се славеше с изобилността и чистотата на златото си - Йов 22:24 Йов 28:16. "Офирското злато", пословично се считаше за най-доброто злато - Псалми 45:9; Исая 13:12. Единствените места в Св. Писание, които ни дават някакви сведения за местоположението на Офир са: 3Царе 9:26-28 3Царе 10:11,22 3Царе 22:49, и успоредните места в 2Летописи 8:18 2Летописи 9:10,21 2Летописи 20:36,37; от което се вижда, че така наречените "кораби на Тарсис", са отивали в Офир; че тези кораби са тръгвали от Есион-гевер, едно пристанище на Червено море; че те са пътували веднъж на всеки три години; че от там са се връщали натоварени със злато и сребро, слонови зъби и аромати, маймуни и пауни. По тези данни някои тълкуватели са предприели да определят местоположението на Офир; но те са достигнали до различни заключения. Йосиф, предполага, че е било в полуостров Малака. Други мислят, че се е намирало в Софала, в южна Африка, където са намерени златни и сребърни рудници, които се вижда, че са се използвали в старо време. Други пък предполагат, че Офир е бил една част от южна Арабия. Виж Уфаз и Фаруим.

3Царе 9:28, 3Царе 10:11, 3Царе 22:48, 1Летописи 29:4, 2Летописи 8:18, 2Летописи 9:10, Йов 22:24, Йов 28:16, Псалми 45:9, Исая 13:12« Назад