за Христос

Библейски атлас / Оно

„Сила”, 1Летописи 8:12

Един град във Вениаминовата земя, близо до Лида - 1Летописи 8:12; Ездра 2:33. "Долината на Оно", се предполага, че обозначава един дял от долината на Сарон, близо до Оно - Неемия 6:2 Неемия 11:35.

1Летописи 8:12, Ездра 2:33, Неемия 6:2, Неемия 7:37, Неемия 11:35


« Назад