за Христос

Библейски атлас / Неапол

„Нов град”, Деяния 16:11

Сега се нарича Кавала - Деяния 16:11, приморски град в Македония, близо до пределът на Тракия, където Павел дошъл от остров Самотрак. От Неапол той отишъл във Филипи. Виж Сихем II.

Деяния 16:11


« Назад