за Христос

Библейски атлас / Аргов

Град във Васан в наследието на Манасиевото племе на изток от Йордан, както и страната около него. Тази последната била много плодоносна и обединявала 60 града заобиколени със стени, които били превзети от Яир синът на Манасия, и наречени по неговото име - Второзаконие 3:4,13,14; 3Царе 4:13.

Второзаконие 3:4, Второзаконие 3:13, Второзаконие 3:14, 3Царе 4:13


« Назад