за Христос

Библейски атлас / Наин

„Приятен на чувствата”, Лука 7:11

Мястото, където Христос извърши едно от най-големите си чудеса, като съживи от смъртта сина на една вдовица - Лука 7:11-17, е било едно малко село в Галилея, три мили на югозапад от планината Тавор. То е сега едно малко селце, и още носи старото си име.

Лука 7:11


« Назад