за Христос

Библейски атлас / Наама

„Приятно”, Битие 4:22

НААМА (ПРИЯТЕН)

Град в Юдовото поле - Исус Навиев 15:41, който Кондер предполага, че е стоял на Наане, 5 мили на югоизток от ел Мугар (Макида).

Исус Навиев 15:41« Назад