за Христос

Библейски атлас / Мизия

„Блато”, Деяния 16:7

Една област в северозападния край на Мала Азия, с предели на север Мраморно море, на запад Егейско море, на юг Лидия, и на изток Витиния. Павел проповядвал в тази страна, когато за първи път пътувал за Европа - Деяния 16:7,8.

Деяния 16:7, Деяния 16:8


« Назад