за Христос

Библейски атлас / Сиир

„Груб”, Битие 14:6

I. Един Хореец, който бе един от първите управители на страната, която лежи на юг и югоизток от Мъртво море - Битие 36:20; Второзаконие 2:12.

II. Една гориста страна, между южното приморие на Мъртво море и източния залив на Червено море. Планината Ор е била част от Сиир. Виж Едом.

III. Една Юдова планина, при град Кириатиарим - Исус Навиев 15:10.

Исус Навиев 15:10« Назад