за Христос

Библейски атлас / Ферасим

Една планина, вероятно същата, която другаде се нарича Ваал-Ферасим. Виж Ваал-Ферасим.

Исая 28:21


« Назад