за Христос

Библейски атлас / Нево

„Височина”, Числа 32:3

I. Град в околността на Ветил - Ездра 2:29; Неемия 7:33.

II. Град на Рувимовото племе - Числа 32:38, който бе превзет от моавците, които пак му бяха господари, през времето на Еремия - Исая 15:2; Еремия 48:1.

III. Един връх в Моавската земя, от където Мойсей разгледал Обещаната земя, и където умрял. Този, е един от върховете на планинското бърдо Аварим, "срещу Ерихон" - Второзаконие 32:49 Второзаконие 34:1.

IV. Един идол на вавилонците - Исая 46:1. В астрологията на вавилонците, този идол, вероятно е представлявал планетата Меркурий. На същия идол, са се кланяли и древните араби. Че този идол, е имал множества поклонници, между халдеите и асирийците, е явно и от някои сложни имена в Св. Писание, съставени от неговото име и от други думи, каквито са например: Навуходоносор, Навузардан, Навусазван - Еремия 39:9,13, както и от подобни имена в някои класически писания, каквито са Навонед, Навонасар, Навополасар, и др.

Второзаконие 32:49, Второзаконие 34:1« Назад