за Христос

Библейски атлас / Мория

„Бог ще промисли”, Битие 22:2

Хълмът, на който е построен Ерусалимския храм - 2Летописи 3:1. Виж Ерусалим. Това място, изглежда е било същото, където Авраам щял да принесе в жертва сина си Исаак - Битие 22:1,2, и където Давид се помоли за народа си, на гумното на Евусеца Орна - 2Царе 24:16-25.

2Летописи 3:1


« Назад