за Христос

Библейски атлас / Ор

„Планина”, Числа 20:22

I. Една коническа планина в бърдото Сиир, на източната страна на Араба, една голяма долина между Мъртво море и Елатския залив. На Ор стърчат три върха, които гледат надолу хълмове, долове, и пусти места. На Ор умрял Аарон, където се възкачил сам с брат си Мойсей и със сина си Елеазар - Числа 20:22-29 Числа 33:38. Тази планина днес се нарича Джебел Неби Харун - Планината на Пророк Аарон; и на върхът й се намира един Мохамедански гроб на Аарон, който е направен на мястото на един по-стар такъв, който може би показва същото място, където е бил погребан Аарон.

II. Един отличен мъж между евреите в пустинята. Той и Аарон подпираха ръцете на Мойсей в Рафидим, и бяха негови наместници, когато той беше на планината Синай - Изход 17:10 Изход 24:14.

Числа 20:22, Числа 20:23, Числа 20:25, Числа 20:27, Числа 21:4, Числа 33:37, Числа 33:38, Числа 33:39, Числа 33:41, Второзаконие 32:50« Назад