за Христос

Библейски атлас / Ефрем

„Двойно плодородие или растящ”, Битие 41:52

Вторият син на Йосиф, роден в Египет - Битие 41:52. Въпреки, че е бил по-млад, той приел по-голямо благословение от дядо си Яков, и неговото племе е винаги преди Манасиевото - Битие 48:8-20; Числа 2:18-21. Ефремовата област в Ханаанската земя е била голяма и плодородна. Тя се е простирала от Средиземно море до Йордан, на север от Дановата и Вениаминовата части, и обхващала градовете Сило, Сихем, и др. Едно планинско бърдо, което я пресича, се нарича "Ефремова планина". Това бърдо се простира и на юг в Юдовата област, като там се нарича "Юдови планини". Самария, столицата на десетте Израилеви племена, е в Ефрем и затова името Ефрем много пъти се употребява в Библията за Израилевото царство - Исая 11:13; Еремия 31:6 Еремия 50:19.

Дъбравата Ефрем, където Авесалом умрял, е на източната страна на Йордан, близо до Маханаим - 2Царе 18:6-8.

Еремия 4:15« Назад