за Христос

Библейски атлас / Мини

„Част или дял”, Ерем. 51:27

Царство повикано на война против Вавилон, заедно с Арарат и Асханаз - Еремия 51:27, и за което се предполага, че обозначава Армения, или част от нея.

Еремия 51:27


« Назад