за Христос

Библейски атлас / Арад

„Диво магаре” , Числа 21:1

Ханаански град в най-южната част на Юдея, чийто жители се вдигнали на бой срещу евреите когато последните се опитали да влязат в обетованата земя през Кадис - Числа 21:1. След това той бил превзет - Исус Навиев 19:41 Исус Навиев 12:14; Съдии 1:16. Робинсон намерил местоположението му върху един хълм на около 15мили на юг от Хеврон.

Числа 21:1, Числа 33:40, Исус Навиев 12:14, Съдии 1:16


« Назад