за Христос

Библейски атлас / Михмас

Град на Вениаминовото племе, девет мили на североизток от Ерусалим - Неемия 7:31 Неемия 11:31. Това място е било силно, и е лежало на северната страна на една дълбока долина, и по тази причина, може би Сенахирим, като отивал в Ерусалим, разтоварил и пренощувал там - Исая 10:28,29. В тази дълбока долина, малко на запад от града, има две стръмни могили или канари, за които се смята, че са онези, за които се споменува в повестта на Йонатановия подвиг, в прохода на Михмас - 1Царе 13:23 1Царе 14:4. На същото място, съществува днес едно село наричано Махмас, което изглежда, че е останка от някой град.

1Царе 13:2, 1Царе 13:5, 1Царе 13:11, 1Царе 13:16, 1Царе 13:23, 1Царе 14:5, 1Царе 14:31, Неемия 11:31, Исая 10:28


« Назад