за Христос

Библейски атлас / Метег-ама

Люлка, 2Царе 8:1

Вероятно, друго име на Гет.

2Царе 8:1


« Назад