за Христос

Библейски атлас / Меша

„Спасение”, Битие 10:30

Едно място на източния предел на Йоктановата земята - Битие 10:30, за което се предполага, че е било някъде около Басра, при северозападния край на Персийския залив.

Битие 10:30


« Назад