за Христос

Библейски атлас / Мерива

„Каране”, Изход 17:7

I. Мястото, където израилтяните разположиха стан, между Червено море и Синай, където възроптаха срещу Господа, и извор избликна от скалата, за да пият - Изход 17:1-7. Това същото място, се нарече и Маса, изкушение, защото там те изкусиха Бога - Второзаконие 33:8; Евреи 3:8.

II. Един подобен чудесен източник в пустинята Цин, близо до Кадис, (виж Кадис) - Числа 20:13,14. На това място прегрешиха Мойсей и Аарон, за което не им се позволи да преминат Йордан. То се нарича и "водите на Мерива" - Второзаконие 33:8; Псалми 81:7 Псалми 106:32, и още "Мерива при Кадис" - Числа 27:14; Второзаконие 32:51; Езекил 47:19.

Числа 20:13, Числа 20:24, Числа 27:14, Псалми 81:7, Псалми 106:32« Назад