за Христос

Библейски атлас / Медева

„Изобилната вода”, Числа 21:30

Град на изток от Йордан, в Рувимовото племе - Исус Навиев 13:9,16. Близо до Медева, Давидовата войска спечели една бляскава победа - 1Летописи 19:7. След дълго време, Медева падна отново в ръцете на първите си господари Моавците - Числа 21:30; Исая 15:2. Развалините й, още носят старото й име.

Ездра 6:2, Естир 1:3, Естир 1:14, Естир 1:18, Естир 10:2, Исая 21:2, Еремия 25:25, Даниил 8:20


« Назад