за Христос

Библейски атлас / Медева

„Изобилната вода”, Числа 21:30

Град на изток от Йордан, в Рувимовото племе - Исус Навиев 13:9,16. Близо до Медева, Давидовата войска спечели една бляскава победа - 1Летописи 19:7. След дълго време, Медева падна отново в ръцете на първите си господари Моавците - Числа 21:30; Исая 15:2. Развалините й, още носят старото й име.

Числа 21:30, Исус Навиев 13:9, Исус Навиев 13:16, 1Летописи 19:7, Исая 15:2


« Назад