за Христос

Библейски атлас / Маса

„Носещият търпеливо или грижлив”, Битие 25:14

I. (дар, данък), син на Исмаил - Битие 25:14; 1Летописи 1:30, и вероятно праотецът на масанците, които населяваха североизточната част на Арабия, при Вавилонската граница.

II. (изкушение), името на мястото наречено и Мерива, където израилтяните изкусиха Йеова - Изход 17:7; Псалми 95:8,9; Евреи 3:8.

Изход 17:7, Второзаконие 6:16, Второзаконие 9:22, Второзаконие 33:8, Псалми 95:8« Назад