за Христос

Библейски атлас / Мариса

„Притежание”, Исус Навиев 15:44

Град в Юдея - Исус Навиев 15:44, укрепен от Ровоам - 2Летописи 11:8, и месторождението на Михей. В един дол близо до Мариса, Аса победи Зара с безчетното му пълчище етиопяни - 2Летописи 14:9-13. Мариса бе разположена на западния предел на Юда, на юг от Елевтеропол.

Исус Навиев 15:44, 2Летописи 11:8, 2Летописи 14:9, 2Летописи 14:10, 2Летописи 20:37, Михей 1:15


« Назад