за Христос

Библейски атлас / Ар

„Град”, Числа 21:15

Наречен още Рава, столицата на Моав - Числа 21:28; Второзаконие 2гл.; Исая 15:1. Местоположението му и досега наричано Рава, се намира върху един хълм на около 15 мили източно от Мъртво море, и на юг от Арнон, разположен между него и Кир Моавски.

Числа 21:15, Числа 21:28, Второзаконие 2:9, Второзаконие 2:18, Второзаконие 2:29, Исая 15:1


« Назад