за Христос

Библейски атлас / Макида

„Сборището на овчарите”, Исус Навиев 10:10

Главен град на ханаанците. Близо до този град, петима Ханаански царе бяха поразени от израилтяните, уловени в пещерата, в която се скриха и обесени. Макида беше в околността на Ливна, Азика и Лахис, на югозапад от Ерусалим, и в Юдовото племе - Исус Навиев 10:10-28 Исус Навиев 12:16 Исус Навиев 15:41.

Исус Навиев 10:10, Исус Навиев 10:16, Исус Навиев 10:17, Исус Навиев 10:21, Исус Навиев 10:28, Исус Навиев 10:29, Исус Навиев 12:16, Исус Навиев 15:41


« Назад