за Христос

Библейски атлас / Маханаим

„Двойна почивка”, Битие 32:2

Едно място, наречено така поради това, че Яков срещнал там едно войнство ангели, когато се връщал от Падам-арам - Битие 32:1,2. То се намирало на север от Явок и близо до Фануил, и после станало Левитски град от Гадовото племе - Исус Навиев 21:38. То е било укрепен град, защото Исвостей живял там през краткото си царуване, а Давид намерил прибежище там, когато Авесалом въстанал срещу него - 2Царе 2:8 2Царе 17:24,27.

Битие 32:2, Исус Навиев 13:26, Исус Навиев 13:30, Исус Навиев 21:38, 2Царе 2:8, 2Царе 2:12, 2Царе 2:29, 2Царе 17:24, 2Царе 17:27, 2Царе 19:32, 3Царе 2:8, 3Царе 4:14, 1Летописи 6:80


« Назад