за Христос

Библейски атлас / Магог

„Увеличаващото се или нечестивото семейство”, Битие 10:2

Виж Гог.

Езекил 38:2, Езекил 39:6, Откровение 20:8


« Назад