за Христос

Библейски атлас / Мадмана

Град близо до Газа, който бе определен отначало за Юдовото племе, и след това за Симеоновото - Исус Навиев 15:31, 1Летописи 2:49.

Исус Навиев 15:31, 1Летописи 2:49


« Назад