за Христос

Библейски атлас / Махпелах

Нивата и пещерата, които купи Авраам за гробница на домът си. Сара първа бе погребана там - Битие 23гл., а по-късно Авраам, Исаак, Ревека, Яков, Лия и др. - Битие 49:30 Битие 50:13. Виж Хеврон.

Битие 23:9, Битие 23:17, Битие 23:19, Битие 25:9, Битие 49:30, Битие 50:13


« Назад