за Христос

Библейски атлас / Листра

„Несъединим или нещо, което не може да се върже”, Деяния 14:6

Ликаонски град, близо до Дервия и Икония, и роден град на Тимотей. Павел и Варнава проповядваха евангелието тука, и понеже изцелиха един куц, хората почти ги обожествиха. Обаче, не се мина дълго време и биха Павел с камъни - Деяния 14:6,21 Деяния 16:1; 2Тимотей 3:11. На старото място на Листра, сега има едно село, което се нарича Латик.

Деяния 14:6, Деяния 14:8, Деяния 14:21, Деяния 16:1, Деяния 16:2, 2Тимотей 3:11


« Назад