за Христос

Библейски атлас / Лида

„Съединени”, Деяния 9:32

На еврейски Лод - 1Летописи 8:12; Ездра 2:33, а на гръцки Диосполис, беше град девет мили на изток от Йопия, на пътя за Ерусалим. Тук Петър изцели Еней - Деяния 9:33,34. Този град, е разрушен малко след Ерусалим, но скоро е възобновен, и става седалище на една прочута Еврейска школа; в него е основана и една християнска църква. Лида често се споменава, в историята на Кръстоносните походи. Тя е била разположена, на средата на широки и хубави поляни, почвата на които е много плодоносна. Сега тя е едно село, което се нарича Луд.

Деяния 9:32, Деяния 9:35, Деяния 9:38


« Назад