за Христос

Библейски атлас / Луз

„Бадемово дърво”, Битие 28:19

Старото име на една част от Ветил - Битие 28:19; Исус Навиев 16:2 Исус Навиев 18:13. Това име е дадено по-късно на един град, основан от един бежанец Ветилец - Съдии 1:26. Виж Ветил.

Съдии 1:26


« Назад